O knize

Publikace SKAUTSKÉ HNUTÍ VE SVĚTĚ je nezávislým pokračováním knihy KRONIKA ČESKOSLOVENSKÉHO SKAUTSKÉHO HNUTÍ, vydané v roce 1999 Brněnskou radou Junáka (na vydání této autorovi první knihy se podílela i naše firma A-ASKA grafik s.r.o., provedla kompletní sazby a grafické zpracování). Kniha je unikátní pro své zpracování souběžně s politickými událostmi, které měly vazbu na skautské hnutí a mapuje historii světového skautingu v letech 1900 až 2000.

Kniha uvádí předchůdce a zakladatele skautingu, preambule ústav světových skautských organizací, přehledy jednotlivých členských zemí WOSM, WAGGGS a ISGF. Součástí knihy je i stručné politické a skautské kalendárium do konce 20. století.
Hlavní část knihy je věnována událostem skautského hnutí ve světě. Jsou uváděny na časové ose a popisují historii skautského hnutí, jeho vznik a také dosavadní vývoj organizací WOSM, WAGGGS, ISGF a zajímavé skautské akce realizované v různých světadílech, přínos skautingu společenskému dění, charitativní iniciativy i souběžné události světové politiky.

Autorem knihy je bratr BRUNO BŘEČKA (*1920 - †2005), který byl vášnivým historikem a celoživotním skautem (jeho životopis je součástí publikace). Svoji knihu Skautské hnutí ve světě dokončil v r. 2005 - zbývaly konečné grafické úpravy, když nemilosrdný osud ukončil jeho život.

Rozhodli jsme se vydat tuto jedinečnou knihu z úcty k autorovi a z přesvědčení, že i toto jeho druhé dílo si zaslouží publikovat stejně jako již vydaná Kronika čs. skautského hnutí.